Awanui Te Huia

Contact

Awanui Te Huia

Category: Alumni

Lecturer, School of Māori Studies, Victoria University of Wellington

Supervisor: James Liu

Homepage: Here

Thesis

Whāia te iti kahurangi, ki te tuohu koe me he maunga teitei: Establishing psychological foundations for higher levels of Māori language proficiency. View online here.