Aerial photo of Wellington city and harbour.

Taihonoa

Māori strategic partnerships, scholarships, and summer internships at Te Herenga Waka.

About Taihonoa

Ko te kōmitimiti o ngā tai matatū—Where the tides of partnership meet.

About Taihonoa